ovkpoolen@klimat.se

Vi arbetar professionellt med

OVK & Energideklarationer

Våra servicebilar gör att vi finns nära dig. Vi har ett stort arbetsområde från Uppsala till
Smygehuk. Det kan inte bli enklare. Vi är inget förmedlingsföretag och jobbar helt utan fördyrande mellanhänder.
Erbjuder en av marknadens lägsta priser.

R

Obligatorisk ventilationskontroll

R

Kanalrengöring och injustering av ventilationssystem

R

Energideklarationer

Steg för steg

01.
Offert

En offertförfrågan kan
göras på flera sätt. Via vårt
formulär, vår mail
ovkpoolen@klimat.se
eller via telefon
070 – 625 80 54

02.

Tidsbokning

Vi bestämmer en tid för
för OVK eller Energideklaration och går igenom underlaget

03.

Arbete utförs

Arbetet/besiktningen
utförs på plats.

04.

Protokoll

Protokoll med intyg /
Energideklaration skickas
ut

Offert lämnas inom 36 timmar!
Varför & när ska OVK göras?

Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande
inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på
det sätt som är avsett. OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem
första gången tas i bruk men även regelbundet vid återkommande tillfällen.

Från Uppsala till Smygehuk
Våra servicebilar gör att vi finns nära dig.

Vi har ett stort arbetsområde från Uppsala till Smygehuk.
Det kan inte bli enklare.

Spara pengar & hjälp miljön!

Genom att göra en energideklaration får du en god överblick över byggnadens
energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att
använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att
använda mindre energi kan du spara pengar och göra en insats för miljön!

Right Menu Icon