Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

 

Syftet med bestämmelserna om OVK-besiktning

Syftet med bestämmelserna om OVK-besiktning är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett. En välfungerande ventilation är avgörande för att främja en hälsosam inomhusmiljö och förebygga en rad olika hälsoeffekter, så som allergier och astma.

Ökad energieffektivitet

Genom att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet kan energieffektivitetet förbättras. Har din byggnad en välfungerade ventilation hjälper detta i sin tur till att minska koldioxidutsläppen. I samband med att OVK-besiktningen identifierar möjligheter för energibesparing, hjälper det även dig som är byggnadens ägare att spara pengar.

Upprätthålla byggnadens standard

Beroende på vilken typ av ventilationssystem som du använder dig av så spelar det en stor roll i att upprätthålla kvalité och hållbarhet i byggndadsstrukturen. Ett huvudsakligt syfte med OVK-besiktningen är att förhindra skador orsakade av byggnaders ineffektiva ventilation.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kan identifiera flertalet problem som trasiga ventilationssystem eller felaktiga installationer som medför ett försämrat inomhusklimat. Genom att åtgärda dessa problem tidigt kan man många allvarliga och kostsamma skador på byggnadens struktur.

 

Typ av byggnad och ventilationssystem Krav på första besiktning Krav på återkommande besiktning
En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation Nej Nej
En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation Ja Nej
Skolor, vårdlokaler m.m. Ja Ja, vart tredje år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilation Ja Ja, vart sjätte år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilation Ja Ja, vart tredje år
Industribyggnader, försvarsbyggnader m.m. Nej Nej

Hur ofta gör man en OVK-besiktning?

Obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, så kallad första besiktning. Sedan ska OVK-besiktningen genomföras regelbundet vid återkommande tillfällen, en så kallad återkommande besiktning.

Hur ofta man utför en OVK-besiktning varierar beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. I Boverkets föreskrifter om OVK preciseras vilka byggnader som är berörda och hur ofta en OVK-besiktning ska utföras. Vissa byggnader och ventilationssystem är helt eller delvis undantagna från kraven på OVK.

Förändringar som påverkar OVK-besiktningen

Görs det större ändringar i ditt ventilationssystem eller i byggnaden som kan påverka ventilationen och inomhusmiljön, kan du vara tvungen att säkerställa en ny OVK-besiktningen oberoende av den vanliga tidsramen. Det är byggnadens ägare som ansvarar över att se till att detta utförs.

Hur lång tid tar en OVK-besiktning

Tiden det tar att genomföra en OVK-besiktning varierar beroende på flera olika faktorer som byggnadens storlek, vilken typ av ventilationssystem och systemets komplexitet. Sitter det på en väl synlig plats i byggnaden, underlättar det oftast processen.

Ett vanligt familjehus eller en liten kommersiell byggnad, kan en OVK-besiktning vanligtvis utföras inom loppet av några timmar. För större byggnader som flerbostadshus, skolor eller större kontorsbyggnader kan OVK ta upp till flera dagar. Andra saker som kan påverka tiden av besiktningen är om det skulle upptäckas eventuella problem som behöver åtgärdas.

Som ägare av byggnaden är det rekommenderat att planera din OVK-besiktning i förväg. Det är även viktigt att under hela processen vara tillgänglig ifall besiktningsmannen har frågor eller behöver tillgång till specifika delar av byggnaden.

Ovk-besiktning av ventilationssystem

Vad krävs för att utföra OVK?

För att utföra en OVK-besiktning är det av yttersta vikt och krävs det att besiktningsmannen, även kallad funktionskontrollant är certifierad. Certifieringen garanterar att kontrollanten har den kompetens för att korrekt genomföra en OVK-besiktning. I Sverige har boverket, som är en statlig myndighet, ansvaret för regelverket och auktorisation av besiktningsföretag för OVK

Med oss på OVK Poolen kan du känna trygghet med att endast personer med rätt certifiering och senaste kunskapen kommer att arbeta med din byggnad.

Nödvändig information till funktionskontrollanten

Inför OVK finns det nödvändig information som kontrollanten behöver om byggnaden och ventilationssystemet. Det kan vara delar som byggnadsritningar, systemritningar, systeminställningar och eventuella tidigare OVK-rapporter.

Detta är för att ge kontrollanten en större medvetenhet om ventilationssystemet inför besiktningen, samt säkerställa att lämplig utrustning som krävs för att utföra en obligatorisk ventilationskontroll finns tillgängligt.

Varför välja oss för din OVK-besiktning?

Hos oss på OVK Poolen strävar vi ständigt efter att leverera toppklassig service inom OVK. Vi har förståelse för hur viktigt det är med ett välfungerande ventilationssystem. Inte endast för att uppfylla kraven som krävs, utan även för skapa en hälsosam inomhusmiljö som är både mer energieffektiv och billigare.

Endast certifierad personal

Vårt team består av endast fullt certifierade funktionskontrollanter med bred kunskap och erfarenhet. Vi jobbar ständigt för att hålla oss uppdaterade med de senaste trenderna och teknikerna inom vår bransch för att kunna erbjuda bästa möjliga service till våra kunder.

Arbetar helt utan mellanled

OVK Poolen arbetar helt utan några mellanled. Vi hjälper dig hela vägen, från offertstadiet till slutfört uppdrag. Detta medför att vi kan hålla en hög kvalitet med tydlig kommunikation med dig som kund under hela OVK-processen.

Snabb och effektiv service

Vi är medvetna om att tiden är värdefull hos många av våra kunder. Därför strävar vi efter att genomför varje OVK-besiktning på ett sätt som är både snabbt och effektivt. Vi kommunicerar resultaten till dig på ett klart och lättförståeligt sätt, och rekommenderar eventuella åtgärder så att du kan känna dig trygg i dina beslut.

Tveka inte att kontakta oss på OVK Poolen för att få en kostnadsfri offert. Vi är här för att hjälpa till!

Offert lämnas inom 36 timmar!
Från offert till avslutat OVK uppdrag
1. Offertförfrågan kan göras på följande sätt
 • Formulär på vår hemsida www.Ovkpoolen.se
 • Mejl ovkpoolen@klimat.se
 • Telefon: Michael Asknor 070-625 80 54
2. Offert skickas ut via mejl

Vid OVK skickas även ett litet avtal som är framtaget mellan
Funktionskontrollanterna i Sverige i samråd med HSB Riksförbund, Riksbyggen, SABO, SBC,
Svenska Kommunförbundet och Sveriges Fastighetsägarförbund.

Bilagor som skickas med

 • Offert
 • Avtal
 • Bilaga med uppgifter som vi behöver som underlag
3. Antagen offert
4. Vi bestämmer tid för OVK
5. Vi skickar över budlappar om man inte har egna
6. Arbetet utförs på plats
 • Vind
 • Fasad, vind., grund, källare
 • Värmesystem
 • Ventilationssystem
 • Styrsystem
 • Källare
 • Tvättstuga
 • El central
 • Värmecentral
 • Ett par lägenheter eller lokaler
7. OVK och luftflödesprotokoll sammanställs och skrivs ut
8. OVK protokollet skickas till beställaren för genomgång innan den skickas till kommunen
9. OVK protokollet med Intyg skickas över på mejl.
10. Faktura skickas ut
Spara pengar & hjälp miljön!

Genom att göra en energideklaration får du en god överblick över byggnadens
energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att
använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att
använda mindre energi kan du spara pengar och göra en insats för miljön!

Right Menu Icon