Kanalrengöring av ventilationssystem

En ventilationsrengöring är viktigt för att få ett funktionsdugligt och driftsäkert ventilationssystem vilket minskar risken för hälsoproblem. Genom ventilationsrengöring får man rena ventilationskanaler, förbättrad ventilation genom tillförsel av mer friskluft samt bortförsel av skämd luft. Smuts påverkar flödena i ventilationssystemet och sämre flöden ger negativa effekter. Mindre luft passerar i systemet och ventilationsfläktarna får arbeta hårdare för att cirkulera luften. Konsekvensen är dåligt inomhusklimat, högre energiförbrukning och slitage på utrustningen. Ventilationsrengöring är viktigt för att få ett funktionsdugligt och driftsäkert ventilationssystem vilket minskar risken för hälsoproblem. Mögel på vägg och innertak i badrummet, och kondens på insidan av sovrumsfönster, är tecken på att ventilationen inte fungerar eller är otillräcklig.

 

Injustering av ventilationssystem och dess luftflöden

Risk för försämrad drift över tid
Injusteringen kan påverkas över tid. Detta kan bero på att ventilationssystemet smutsas ned, att delar i systemet slits men även på grund av påverkan från användare. Det är vanligt att boende påverkar ventilationen genom att påverka donen. Ibland av ändras inställningen av misstag när donet rengörs. Det förekommer också att boende vill sänka flödet från ett don om man upplever komfortproblem. När ett don ändras påverkas också flödena i resten av systemet. Detta gäller särskilt i F-system där det blir bekymmer om användare stänger till uteluftsventiler för att man upplever komfortproblem. Då ökar undertrycket inomhus och det börjar dra mer luft från andra uteluftsventiler i byggnaden. Detta kan i sin tur leda till komfortproblem för andra användare. Bildas det stora undertryck ökar risken för luktspridning mellan lägenheter. Stora undertryck kan även göra det svårare att öppna ytterdörrar för barn, äldre och personer med begränsad styrka.

 

Konsekvenser för byggnaden

Om du inte injusterar ventilationsanläggningen korrekt kan det leda till konsekvenser för byggnaden:

 • Felaktigt utformade kanaler och don kan leda till att det blir svårt att justera in anläggningen från första början.
 • Felaktig eller bristfällig injustering kan leda till fuktskador
 • Felaktig eller bristfällig injustering kan leda till ökad energianvändning
 • Felaktigt utformade kanaler kan leda till ökad energianvändning

 

Konsekvenser för inomhusmiljön

Om du inte injusterar ventilationsanläggningen korrekt kan det leda till konsekvenser för inomhusmiljön:

 • Felaktig eller bristfällig injustering kan leda till dålig luftkvalitet, hälsoproblem och försämrad arbetsprestation.
 • Felaktig eller bristfällig injustering kan leda till dålig termisk komfort, hälsoproblem och försämrad arbetsprestation.
Offert lämnas inom 36 timmar!
Från offert till avslutad energideklaration
1. Offertförfrågan kan göras på följande sätt
 • Formulär på vår hemsida www.Ovkpoolen.se
 • Mejl ovkpoolen@klimat.se
 • Telefon: Michael Asknor 070-625 80 54
2. Offert skickas ut via mejl
Bilagor som skickas med

 • Offert

 

 • Ägaruppgifter
 • Adress
 • Fastighetens storlek (antal byggnader, antal plan, antal kvm etc)
 • Typ av uppvärmning
 • Typ av ventilation
 • 12 månaders värmeförbrukning* (el, fjärrvärme, gas, etc.)
 • 12 månaders elförbrukning för fastighetsel* (fjärrvärme, gas, etc.)
 • 12 månaders vattenförbrukning*
 • 12 månaders solcellsenergi
 • Elledare till bilar
 • OVK-protokollet från den senaste besiktningen (gäller flerfamiljshus)
 • Radonprotokoll om radonmätning har genomförts
 • Energibehovsberäkningen som upprättades i samband med bygglovet (om besiktningen gäller nyare hus för tex. låneansökan eller slutbevis)
3. Antagen offert
4. Vi bestämmer tid för platsbesök
5. Genomgång av underlag från kund
6. Vid själva platsbesiktningen behöver energiexperten komma åt följande
 • Vind
 • Fasad, vind., grund, källare
 • Värmesystem
 • Ventilationssystem
 • Styrsystem
 • Källare
 • Tvättstuga
 • El central
 • Värmecentral
 • Ett par lägenheter eller lokaler
7. Efter platsbesiktningen görs beräkningar och energideklarationen registreras på Boverkets hemsida Gripen
8. Energideklaration skickas ut till beställaren
9. Faktura skickas ut
Spara pengar & hjälp miljön!

Genom att göra en energideklaration får du en god överblick över byggnadens
energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att
använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att
använda mindre energi kan du spara pengar och göra en insats för miljön!

Right Menu Icon